Wykonujemy projekty architektoniczne budynków jednorodzinnych.

Zapewniamy obsługę wszystkich faz projektu.

Faza 1 – Projekt koncepcyjny budynku:

Przystępując do procesu projektowego, dążymy do poznania Państwa oczekiwań względem projektu. Na podstawie spotkań oraz korespondencji mailowej ustalamy wymagania dotyczące funkcji i estetyki budynku oraz zapoznajemy się z warunkami projektowymi dla danej działki i regionu.

Sprawdzamy zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunków Zabudowy. W przypadku braku w/w dokumentów ustalamy strategię ich pozyskania.

Opracowujemy warianty budynku w oparciu o dostarczone informacje. Pokazujemy różnorodność propozycji w sferze układu funkcji domu oraz kompozycji, w zależności od Państwa potrzeb. Nad projektem pracujemy do pełnej Państwa akceptacji.

Finalna wersja projektu powstaje w cyklu spotkań, na których zgłaszają Państwo swoje uwagi.

Sporządzany końcowy projekt koncepcyjny zawiera:

  • usytuowanie budynku na działce,
  • rzuty wszystkich kondygnacji ze schematycznym urządzeniem pomieszczeń i opisami metrażu, charakterystyczne przekroje, wizualizacje budynku w ilości niezbędnej do pokazania założeń koncepcji,

Na tym etapie oferujemy również możliwość rozszerzenia projektu o projekt wnętrz.

Faza 2 – Projekt budowlany budynku:

Na podstawie wypracowanej koncepcji przygotowujemy rozrys architektury. Projekt budowlany składa się z dwóch części – Projektu architektoniczno – budowlanego oraz Projektu technicznego.

Projekt architektoniczno – budowlany wraz z niezbędnymi wytycznymi branżowymi, uzgodnieniami i wytycznymi konstruktorskimi przygotowujemy do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Projekt wykonujemy w wybranej przez Państwa technologii – tradycyjnej lub szkieletowej.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przygotowujemy projekt techniczny wraz z projektami branży konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej. Ta część projektu jest niezbędna do złożenia w Nadzorze Budowlanym po zakończeniu budowy.

Faza 3 – Projekt wykonawczy budynku:

Zapewniamy nadzór nad realizacją budowy. Sprawdzamy poprawność wykonanych prac z projektem.

Ustalenia w zakresie nadzoru są indywidualne dla każdego z projektów.